27Th8/18
1_auqp

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục

Ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 2919 /CT-BGDDT về nhiệm