Thông Báo họp lệ Hiệu Trưởng

Phòng GD-ĐT Vũng Liêm Trân Trọng Kính mời

Hiệu trưởng các trường MN,MG,TH,THCS, THCS-THPT

Về Phòng GD-ĐT Họp lệ

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 4/1/2019

Tại Phòng GD-ĐT

Trưởng phòng

Trần Công Thành